Bilgi Alışverişi Kuruluşlarında ve Risk Merkezinde Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkeler Tebliği Taslağı yayımlanmıştır.