Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik

Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik 1/4/2020 tarihli ve 31441 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik 1/5/2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yönetmeliğe ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210401-7.htm