Basın Açıklaması

12 Mart 2021 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan Ekonomi Reform Paketinde yer alan finansal sektörün güçlendirilmesi amacı altındaki bankacılık sektörünün aktif kalitesini artırmaya yönelik eylemlerden “kredi yaşam döngüsü projesinin hayata geçirilmesi” ve “yakın izlemedeki kredilere yönelik olarak bankacılık sektöründe operasyonel yeniden yapılandırma ve firma rehabilitasyon fonksiyonlarının oluşturulması” kapsamında,

  • Bankaların tahsis ve izleme süreçlerine ilişkin uygulamalarının etkinliğinin artırılmasını teminen hazırlanan "Kredi Tahsis ve İzleme Süreçlerine İlişkin Rehber" ile
  • Banka bilançolarında yer alan sorunlu alacakların yönetimine ve azaltımına ilişkin uygulamaların iyileştirilmesini ve geliştirilmesini teminen hazırlanan "Sorunlu Alacak Çözümleme Rehber"

Kurumumuz resmi internet sayfasına eklenmiştir.

Söz konusu İyi Uygulama Rehberlerine Kurumumuz resmi internet sayfasının Mevzuat/Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler/Rehberler bölümünden ulaşılabilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.