BDDK Uzman Yardımcılığı yazılı sınavına ilişkin duyuru

14.08.2021 tarihinde gerçekleştirilen BDDK Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı aşamasındaki Hukuk oturumunun 5'inci sorusunda açıklanması istenilen 5 kavram arasında yer alan "Fikri İçtima" kavramının, 14.04.2021 tarihinde yayımlanan sınav ilan metninde belirtilen yazılı sınav konuları arasında yer almayan "Türk Ceza Hukuku" kapsamına girdiği tespit edildiğinden, söz konusu kavram için sınava giren tüm adaylara tam puan verilerek değerlendirme yapılmasına karar verilmiştir.