Görevde Yükselme Sınavı İlanı

İlan metnine ekler sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Sınava başvurmak isteyen adaylar başvuru taleplerini içeren, ekte bir örneğine yer verilen dilekçeyi doldurarak posta yoluyla veya elden Kurum evrak birimi vasıtasıyla Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına iletmeleri gerekmektedir.