Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Bağımsız Denetimine İlişkin Rapor Hakkında Tebliğ Taslağı görüşe açılmıştır.

Görüşe açılan Tebliğ Taslağına aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşılabilir.

https://www.bddk.org.tr/Mevzuat/DokumanGetir/1080