BDDK Başkanı Akben FKB’nin 9.Olağan Genel Kurulu'nda konuştu

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ 9.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, 28 Haziran 2021 Pazartesi günü, Finansal Kurumlar Birliği'nin 9. Olağan Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.

İstanbul Levent'te gerçekleşen genel kurul toplantısına Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ise bir video mesaj gönderdi.

Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) 9. Olağan Genel Kurulu'na Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Şakir Gül, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, BDDK İkinci Başkanı Yakup Asarkaya, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Mustafa Cerit, BDDK Daire Başkanları Ahmet Alkan Altınsu, Mustafa Alper Taş ve ev sahibi olarak FKB Başkanı Aynur Eke katılım sağladı.

"FİNANS SEKTÖRÜMÜZÜN TÜM OYUNCULARI YAPICI OLMALI"

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Zor zamanlarda yüksek kar güdüsüyle hareket etmeye devam etmek ileriki dönemlerde elde edilecek potansiyel gelirlerin kaybedilmesi anlamına gelebilecektir. Bu anlamda, finans sektörümüzün tüm oyuncularından yapıcı olmalarını bekliyoruz." dedi.

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, küresel çapta sorunlarla karşı karşıya olunan bir dönemden geçildiğini, gündemin en önemli iki başlığının "sağlık" ve "ekonomi" olduğunu vurguladı. Kovid-19 salgınının, aşı uygulamalarının hız kazanmasıyla yavaş yavaş etkisini kaybetmesinin beklendiğini aktaran Akben, bundan sonra önceliğin "salgında büyük zarar gören ekonomilerin yeniden inşa edilmesi" olduğunu, ekonomik aktivitenin en azından salgın öncesi düzeyine getirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Akben, bu hedefe ulaşmak için finansal kuruluşlara önemli görevler düştüğünü ifade ederek, tüketim yerine üretimi, ihracatı, istihdamı ve toplam yatırımları artıracak yüksek katma değerli, stratejik sektörlere yeterli düzeyde finansman kaynağı sağlanması gerektiğini vurguladı.

Reel sektör, hanehalkları ve finansal kuruluşların ekonominin bütünleyici unsurları olduğunu dile getiren Akben, sözlerini şöyle sürdürdü; "Kredi mekanizmasının etkin bir şekilde çalışması ancak adil, dengeli ve sürdürülebilir bir fiyatlamayla mümkün olabilir. Zor zamanlarda yüksek kar güdüsüyle hareket etmeye devam etmek ileriki dönemlerde elde edilecek potansiyel gelirlerin kaybedilmesi anlamına gelebilecektir. Bu anlamda, finans sektörümüzün tüm oyuncularından yapıcı olmalarını bekliyoruz. Finansal kurumlarımız, piyasa şartlarını da gözeterek makul olmalı ve gerçekte bir kamu hizmeti ifa ettiklerini unutmamalıdırlar. Banka dışı mali sektörümüz de finansal ürün sunma konusunda kendi standartlarını geliştirmelidir."

BDDK Başkanı Akben, banka dışı mali kuruluşları destekleyecek her türlü adımı attıklarını ve atmaya da devam edeceklerini aktararak, bu alanda yapılan yasal değişikliklere değindi.

Faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketleri için getirilen asgari 50 milyon TL tutarında ödenmiş sermaye şartının bu kuruluşların güçlü bir sermaye yapısına sahip olmalarını sağlayacağını belirten Akben, varlık yönetim şirketlerinin, Birlik çatısı altında büyümesi ve güçlenmesi için FKB'ye üye olma şartı getirildiğini anımsattı.

Akben, varlık yönetimi faaliyetinin yasal altyapısını güçlendirme çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, "En kısa zamanda bunları da tamamlayıp söz konusu şirketlerimizi 6361 sayılı kanun kapsamına almayı planlıyoruz." dedi.

"TASARRUF ŞİRKETLERİNİN İNTİBAK SÜRECİNİ BAŞLATTIK"

Banka dışı mali kuruluşların 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile 1 Ocak 2006 itibarıyla BDDK görev kapsamına alındığını anımsatan Akben, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tasarruf finansman şirketleri, dünyada birçok ülkede uygulanan tasarrufa dayalı finansman faaliyetini uzun bir süredir ülkemizde yasal bir altyapı olmadan sürdüren kuruluşlardır. Finansal bir faaliyetin kamu denetimi olmadan sürdürülmesinin riskleri hepimizin malumudur. Malumunuz, söz konusu şirketler Mart ayında gerçekleştirilen kanun değişikliğiyle düzenleme kapsamına alınmıştır. Şimdi bu firmalarımızın intibak sürecini başlatmış bulunuyoruz. Bu çalışmalardan olumlu birtakım neticeler elde etmeyi bekliyoruz."

"TASARRUF SAHİPLERİNİN HAKLARINA HALEL GETİRMEDEN SİSTEMİ REHABİLİTE EDECEĞİZ"

Mehmet Ali Akben, tasarruf şirketlerinin düzenleme kapsamına alınması konusundaki amaçlara ilişkin, "Öncelikle tasarruf sahiplerinin haklarına halel getirmeden sistemi rehabilite etmeyi amaçlıyoruz. Bu şekilde kurulacak altyapının ülkemizde dar gelirli kesimlerin konut finansmanına erişimini kolaylaştırması en önemli beklentimizdir. Ayrıca, sistem ile ulusal tasarruf düzeyinin artmasına ve konut piyasasının desteklenmesine de katkı sunulacaktır. Fakat bu olumlu neticelere ulaşılması, intibak sürecinde bulunan firmaların yürürlüğe giren düzenlemelerin neler getirdiğini doğru şekilde anlamasına bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Akben, finansal kuruluş olmanın çok önemli sonuçları bulunduğunu, bunların başında "gerekli ödenmiş sermayeye, mali güç ve itibara sahip olmanın" geldiğini söyledi.

"KOŞULLARI SAĞLAMAYAN ŞİRKETLERE FAALİYET İZNİ MÜMKÜN DEĞİL"

BDDK Başkanı Akben, kurumsal yapının tesis edilmesi, profesyonel idare mekanizması ve etkin risk yönetimi kurulmasının önemine işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu saydığım başlıklarda bir esneme olmayacağını tekrar hatırlatmak istiyorum. Bunlar BDDK tarafından görev alanındaki tüm finansal kuruluşlardan istenen asgari şartlardır. Bu koşulları sağlayamayan hiçbir firmanın finansal faaliyette bulunmasına müsaade etmemiz söz konusu değildir. Özellikle vatandaşlardan fon toplayan kuruluşların detaylı düzenlemelere tabi olması elzemdir. Bu süreçte FKB yetkililerine de aktif bir rol düşmektedir. Kendilerinden intibak sürecindeki firmalara yol gösterici olmalarını beklediğimi ifade etmek istiyorum."

"MALİ PİYASALARDA BANKA DIŞI KURULUŞLARIMIZ DAHA ETKİN OLMALI"

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan genel kurula gönderdiği video mesajında, finansal çeşitliliği sağlamada henüz istenilen seviyeye gelinemediğini vurgulayarak, mali piyasalarda banka dışı kuruluşlarımız daha etkin olmalı, dedi.

Birliğin yapmış olduğu çalışmalarla, banka dışı mali kuruluşların gelişmesine ve bu yolla finansal piyasaların derinleşmesine katkı sunduğunu dile getiren Elvan, birliğe üye finansal kiralama, faktoring, tüketici finansman şirketleriyle bu çatı altına yeni giren tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin de kritik bir fonksiyon üstlendiğini söyledi.

"ŞİRKETLERİMİZ DAHA ESNEK HİZMET KANALLARINA KAVUŞACAK"

Bakan Elvan, banka dışı mali sektörde rekabetin gelişmesi, müşteri haklarının korunması ve ekonomik etkinliğe katkının sağlanması açısından etkin bir düzenleme ve denetim çerçevesinin olmasının büyük önem arz ettiğine dikkati çekti.

Bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu aracılığıyla bu kuruluşlar için uluslararası standartlara uygun bir düzenleme ve denetim altyapısı oluşturduklarını ifade eden Elvan, kamu tarafından yapılan düzenlemelerin yanında sektörün de kendini geliştirmek için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini dile getirdi. Elvan, "Sektör karşılaştığı fırsatları değerlendirmeli, yenilikçi-yaratıcı bir vizyon benimsemelidir. Özellikle pandemiyle birlikte yaygınlaşan dijital uygulamalar finansal hizmetlerin daha etkin sunulması için bir avantaj sağlıyor" diye konuştu.

Mart ayında yürürlüğe giren kanun değişikliğinin banka dışı mali kuruluşların uzaktan erişim imkanlarıyla müşterileriyle sözleşme ilişkisi kurulmasının mümkün kıldığını anımsatan Elvan, "Gerekli alt düzenlemelerimizin tamamlanmasıyla şirketlerimiz, daha esnek hizmet kanallarına kavuşacak, hizmet kalitelerini ve verimliliklerini artıracaktır" dedi.

Genel kurul açılış bölümü konuşmaların ardından FKB Başkanı Aynur Eke'nin, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Şakir Gül ve BDDK Başkanı Akben'e plaket takdimiyle son buldu.