BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben TKBB 21. Olağan Genel Kurulunda konuştu

TÜRKİYE KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ 21. OLAĞAN GENEL KURULU

Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin (TKBB) 17 Mayıs 2022 Salı günü gerçekleşen 21. Olağan Genel Kurulunda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben açılış konuşması yaptı.

İstanbul’da gerçekleşen genel kurul toplantısına Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, BDDK Başkanı Akben ve BDDK İkinci Başkanı Yakup Asarkaya, BDDK Kurul Üyeleri Hurşit Yıldırım, Mustafa Balcı ve Olcay Turan katılım sağladı.


Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, "Bir çabamız var. Bu çabamız, enflasyonun Türkiye'de mutlak suretle kontrol altına alınması ve hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemesidir. Bu işi başaracağız. Yanlış yapanın üstüne de gideceğiz. Şu andaki enflasyonun bu rakamlara gelmesinde, son dönemde en önemli etken beklentiler haline dönüşmüştür. Bu beklentileri hep beraber kıracağız inşallah." dedi.

Nebati, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) 21. Olağan Genel Kurulu'nun açılışında yaptığı konuşmada, TKBB'nin, kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin kalkınmasında ve büyümesinde insan merkezli bir yaklaşımla önemli roller üstlendiğini, bu rollerin hem sayısının hem de öneminin her geçen gün giderek arttığını belirtti.

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben genel kurulda yaptığı konuşmada, katılım finans sektörünün Onuncu Kalkınma Planında stratejik bir sektör olarak belirlendiğine değinen Akben, BDDK'nın da katılım finansın geliştirilmesi için gereken adımları öncelikli olarak ele aldığını aktardı. Akben, “Nitekim geçtiğimiz dönemlerde, katılım finans için BDDK bünyesinde ayrı bir daire kurulması, TKBB nezdinde faizsiz finans ilkelerine uyumla ilgili merkezi bir danışma kurulu tesis edilmesi, faizsiz finans ilke ve kurallarına dair tebliğler yayımlanması ve katılım finans fon toplama ve kullandırma yöntemlerinin çeşitlendirilmesi gibi çok sayıda önemli gelişmeyi hayata geçirmiş bulunmaktayız.” şeklinde konuştu.


Akben, yakın zamanda katılım bankalarının müşterilerini ve kamuoyunu faizsiz finans ilkeleri kapsamında bilgilendirmelerine ilişkin bir düzenleme yayımladıklarını hatırlatarak, katılım finans kuruluşlarının uyum ve denetim süreçlerinde görev alacak personel için sertifikasyon programı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Katılım finans sisteminin güçlendirilmesine yönelik devam eden çeşitli çalışmalarda kayda değer gelişme kaydettiklerini bildiren Akben, “Katılım finans kuruluşlarının ağırlıklı olarak likidite yönetimi için kullandığı teverruk ürününe ilişkin işlemlerin, yurt dışı piyasalar yerine yurt içinde yapılabilmesine yönelik projede son aşamaya gelinmiş durumdadır.” ifadelerini kullandı.

Akben, Türkiye Ürün İhtisas Borsası nezdinde kurulacak özel piyasanın gelecek günlerde faaliyete geçmesi beklendiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Halihazırda üzerinde çalıştığımız en önemli konu hiç şüphesiz; Katılım Finans Kanunu'dur. Bu kanunun en önemli katkısı, katılım finansı bankacılığın dışına çıkararak tüm alt bileşenleri ile bağımsız bir sektör haline getirmesi, yasal anlamda onu müstakil bir yapıya kavuşturmasıdır. Bu sayede, katılım finansın bankacılıktan ibaret olduğu algısı değiştirilecek, sigorta ve sermaye piyasası faaliyetlerini de içine alacak şekilde sektörün yeniden tanımlanması sağlanacaktır. Katılım Finans Kanunu ile birlikte devam eden diğer çalışmalar katılım finans kuruluşları için tahkim merkezi ve derecelendirme sistemi kurulması eylemleridir. Kanunun ve diğer meri çalışmalarımızın İstanbul'a, uluslararası katılım finans merkezi olma yolunda ciddi katkılar sağlamasını beklemekteyiz.”

Mehmet Ali Akben, katılım finansı iktisadi anlamda önemli kılan hususlardan birisinin sistemin insani ve sosyal duyarlılığı olduğuna dikkati çekerek, katılım finansın özünde, paylaşımı, yardımlaşmayı, anlayışı ve destek olmayı önceleyen bir felsefe olduğunu söyledi.


Dünya genelinde tedarik zinciri problemleri, enerji fiyatlarındaki yükselişler ve bunlara bağlı yüksek enflasyon yaşanan bir dönemden geçildiğini ifade eden Akben, piyasa dengelerinin dışsal faktörlerle bozulduğu bu süreçte katılım finansın sosyal yönünün daha bir önem kazandığını vurguladı.

Akben, katılım finansın gelişmesini yalnızca rakamsal bir büyüme olarak görmediklerini belirterek, özüne, değerlerine ve asıl amacına uygun bir gelişimin, pazar payından çok daha kıymetli olduğunu dile getirdi.

Akben, katılım finansa ilişkin stratejilerini “Rekabet koşullarını destekleyici sermaye dahil güçlü bir yapı oluşturulması, katılım finans sistemine yönelik mevcut algının iyileştirilmesi, katılım finans alanında insan kaynağının geliştirilmesi ve literatürün zenginleştirilmesi, katılım finans sisteminin kurumsal yapısının ve hukuki altyapısının geliştirilmesi ve katılım finans ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması.” şeklinde 4 ana politikaya dayandığını belirtti.

Tüm bu alanlarda kayda değer gelişmeler olduğunu, bunların da katılım finans sektörü faaliyetlerinin niteliğinin yanında pazar payına da olumlu şekilde yansıdığını ifade eden Akben, şöyle devam etti:

“Mart 2022 itibarıyla 17 bine yakın personel ve 1.325 şube ile faaliyet gösteren katılım finans kuruluşlarımızın sektör içerisindeki payı yüzde 8'e ulaşmış durumda. Katılım Bankaları Birliği'mizin değerli yönetici ve çalışanları, bu dönemde kaydettikleri özverili çalışmalarla sektörün gelişmesinde önemli bir rol üstlenmişlerdir. Yeter mi, hayır yetmez. Yüzde 8'lik payın, hakikaten ülkemiz açısından da düşük olduğunu, dünyadaki ölçeğine baktığımızda, diğer İslam ülkelerine baktığımızda, çok daha gerilerde kaldığımızı her beraber görüyoruz. Bundan dolayı hepimize çok büyük sorumluluklar düşüyor.”