Bankalar Tekdüzen Hesap Planı

Tekdüzen Hesap Planı Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca,"Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi"nin ekleri aşağıda yer almaktadır.