Katılım Bankaları Tekdüzen Hesap Planı

Tekdüzen Hesap Planı Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, "Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi"nin ekleri aşağıda yer almaktadır.