Katılım Bankaları Tekdüzen Hesap Planı

Tekdüzen Hesap Planı Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, "Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi"nin ekleri aşağıda yer almaktadır. 09.09.2021 tarih ve 9779 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak "Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi" aşağıdadır.